Du er kommet til vår mobile kalkulator. Trykk her hvis du vil gå til hovedsiden.

Promille.no's Promillekalkulator

Vekt

Kjønn

Start og Stopp Alkoholinntak


Inntatt alkoholmengde

enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter à
enheter àBeregningen forutsetter et jevnt inntak over tidsrommet du valgte. En promillekalkulator vil kun gi et estimert promillenivå og kan ikke brukes til vurdering av f.eks. bilkjøring. Dette bla.a. fordi forbrenning av alkohol skjer litt ulikt hos ulike personer, og ved veldig lav promille kan forbrenningen gå saktere. Les mer om promille og forbrenning her
Ta gjerne kontakt hvis du finner feil i promillekalkulatoren eller har forslag til forbedringer.

Du er kommet til vår mobile kalkulator. Trykk her hvis du vil gå til hovedsiden.